Dataset

Provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur energie en klimaat (pMIEK) projecten - Concreet en Voorverkenning - VLAKKEN

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 07/06/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Spatial planning
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het pMIEK (provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur energie en klimaat) benoemt projecten die van bovengemiddeld (maatschappelijk) belang zijn voor het energiesysteem van Zuid-Holland. Dit betreft o.a. investeringen van netbeheerders in elektriciteitsinfrastructuur en warmtetransportleidingen. In het eerste pMIEK zijn 17 concrete projecten benoemd en 21 voorverkenningsprojecten.

Deze dataset is opgenomen in de volgende GIS-viewer: https://experience.arcgis.com/experience/cd7aae8e1dbd486cbb542bec96c7682f Het bijbehorende PDF-rapport pMIEK Zuid-Holland 2023: https://geo.zuid-holland.nl/Metadata/Documenten_metadata/20230106%20-%20Rapportage-pmiek-zuid-holland-2023.pdf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=energie%3APMIEK_PROJECTEN_VLAKKEN_2023&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

PMIEK_PROJECTEN_VLAKKEN_2023

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur energie en klimaat (pMIEK) projecten - Concreet en Voorverkenning - VLAKKEN

PMIEK_PROJECTEN_VLAKKEN_2023

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur energie en klimaat (pMIEK) projecten - Concreet en Voorverkenning - VLAKKEN

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: N-MIEK gebied HIC, Projectgebied, Projectgebied, Projectgebied, Projectgebieden

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Energie/Energie_pMIEK/MapServer

accessPoint