Dataset

EHS 2010 zoekgebied (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 13/09/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

De robuuste verbindingen (RV) en ecologische verbindingszones (EVZ) zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur): de tracees en de invulling is nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze gearceerd op de EHS-kaart. De spelregels gelden niet voor het gearceerde gebied, met uitzondering van de natuurgebiedjes eronder. Zij zijn onderdeel van de EHS. Als de invulling van de verbindingen is afgerond, komt dat resultaat op de EHS-kaart en vervalt de arcering. De zoekgebieden zijn overgenomen uit het rapport Goed op Weg (provincie Drenthe, 2007) en aangepast aan latere afspraken en goedgekeurde plannen voor de invulling van de verbindingen.

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.NAT_HIST_EHS_ZOEKGEB_2010_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

EHS 2010 zoekgebied (historie)

GBI.NAT_HIST_EHS_ZOEKGEB_2010_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

EHS 2010 zoekgebied (historie)