Dataset

Opgave primaire en regionale keringen, Waterbeheerplan

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen door beheer van dijken en zorg voor waterkeringen. Het beheerplan waterkeringen geeft aan hoe met de waterveiligheid wordt omgegaan en behandeld de wijze waarop beheerd wordt, inclusief meerjarenprogramma.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=1041d4cd-a56f-40a5-bc2e-30ebbf78c6b8&fname=2a_Toetsing_primaire_en_regionale_keringen_V3_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads

Opgave primaire en regionale keringen

ZIP Publiek domein

download