Dataset

Terreinhoogte, Waterbeheerplan

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het beheergebied helt van zuid naar noord. De maaiveldhoogte loopt af van circa NAP+33 meter bij Helenaveen in het zuiden tot NAP+1 meter in het noorden langs de Maas. Centraal in het beheergebied ligt een hogere rug, de Peelhorst en in het westen de lager gelegen Centrale Slenk.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=80a19200-4c5d-40ba-b328-2b4b3c234adc&fname=ScreenHunter_06_Nov._24_12.54_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads

Terreinhoogte

ZIP Publiek domein

download