Dataset

Opgave ecologische verbindingszones, Waterbeheerplan

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het ontbreken van grote aaneengesloten natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur - EHS) in Nederland maakt de deze leefomgeving minder geschikt voor flora en fauna. Met ecologische verbindingszones (EVZ), als onderdeel van de EHS, wordt gewerkt aan het onderling verbeteren van de natuurgebieden. Om zo een minder kwetsbare EHS te realiseren. In deze planperiode leggen we nog eens c.a. 65 km EVZ aan

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=7cc8a13d-d5e7-4f55-81d5-23b959d2b2ac&fname=ScreenHunter_01_Nov._24_11.28_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Downloads

Opgave ecologische verbindingszones

ZIP Publiek domein

download