Organization

Waterschap Aa en Maas (Waterschap)

Permanent linkCopied
Het Waterschap Aa en Maas is een waterschap in het noordoosten van Noord-Brabant dat het stroomgebied van de Aa en haar zijrivieren omvat, alsmede het Noord-Brabantse deel van het stroomgebied van de Maas vanaf Waalwijk en het gebied ten oosten daarvan. Hiermee wordt ook het Brabantse deel van de Peel bestreken.
Logo Waterschap Aa en Maas

36 datasets

 • Een waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen. bron: Aquo

  Data owner: Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
  Updated: 07/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Aquaduct

  Een kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd. bron: Aquo

  Data owner: Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
  Updated: 07/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Dijkpaal

  Een markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen. bron: Aquo

  Data owner: Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
  Updated: 07/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt on...

  Data owner: Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
  Updated: 07/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Brug

  Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. bron: Aquo

  Data owner: Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
  Updated: 07/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Coupure

  Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is. bron: Aquo

  Data owner: Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
  Updated: 07/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden. bron: Aquo

  Data owner: Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
  Updated: 07/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Teenlijn: lijn van de onderrand van het dijklichaam; de binnenteenlijn ligt aan de binnendijkse zijde, de buitenteenlijn aan de buitendijkse zijde. Middenkruinlijn: lijn die het midden van de kruin va...

  Data owner: Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
  Updated: 07/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Vispassage

  Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren. bron: Aquo

  Data owner: Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
  Updated: 07/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Stuw

  Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen. bron: Aquo

  Data owner: Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
  Updated: 07/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water