Dataset

Teen en Kruinlijn

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Aa en Maas (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Teenlijn: lijn van de onderrand van het dijklichaam; de binnenteenlijn ligt aan de binnendijkse zijde, de buitenteenlijn aan de buitendijkse zijde. Middenkruinlijn: lijn die het midden van de kruin van de waterkering markeert. bron: Aquo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier