Dataset

Pingoruïnes (Omgevingsvisie 2016-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Bijgewerkt 02/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat pingoruïnes zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn duidelijke hoogteverschillen in het landschap aanwezig, waaronder de pingoruïnes, die te maken hebben met de aardkundige geschiedenis. Wij beschermen het aardkundig reliëf en het zicht daarop. Ter bescherming hebben wij regels opgenomen in de Omgevingsverordening.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Landelijke Gebied en Water, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: https://www.provinciegroningen.nl/
Phonenumber: 050-3164911

Webservice

Pingoruïnes

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities

accessPoint

Beleidsplannen_Omgevingsvisie:Pingoruïnes

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities

accessPoint