Dataset

Gereserveerd tracé spoorverbinding (Omgevingsvisie 2016-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Updated 24/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat gereserveerde tracés van spoorlijnen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Het gereserveerde tracé tussen Roodeschool en Eemshaven is mede opgenomen in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Wij hebben de tracéreserveringen spoorverbindingen opgenomen in de Omgevingsverordening

Contactinformatie
Name: Afdeling Verkeer en Vervoer, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

GereserveerdTracéSpoorverbinding

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsvisie:GereserveerdTracéSpoorverbinding

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS