Dataset

Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/05/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de financiën, het personeel, en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit arbobegeleiding en re-integratie volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Deze bedrijven begeleiden zowel de werkgever als de werknemer met betrekking tot het voorkomen en het bestrijden van beroepsziekten, de terugkeer van mensen in een arbeidsomgeving en het aan het werk helpen van werkzoekenden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers: De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig, terwijl de cijfers over vorige jaren definitief zijn. Vanaf verslagjaar 2022 wordt het enquêteonderzoek bij bedrijven met 1 tot 10 werkzame personen niet meer uitgevoerd. Voor deze groep van bedrijven wordt gebruik gemaakt van aangiftes van de belastingdienst (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) voor financiële variabelen en gegevens van de Polisadministratie (werknemersgegevens UWV) voor aantallen werknemers en arbeidsjaren werknemers. Door het gebruik van deze externe data zijn niet alle CBS-variabelen meer beschikbaar op enquête- en publicatieniveau. Op StatLine zijn deze cijfers vanaf verslagjaar 2022 weggepunt.

De eerder genoemde overgang op het gebruik van een andere bron voor bedrijven met 1 tot 10 werkzame personen is van enige invloed op het totaalniveau van de publicatievariabelen. Met een lichte kostenstructuurverschuiving, wat resulteert in een minder sterke toename van de arbeidskosten en een wat sterkere toename van de niet eerder genoemde bedrijfskosten en het financieel resultaat. Ook is enige invloed zichtbaar bij een wat minder sterke toename van de aantallen werknemers en arbeidsjaren werknemers. De niveaus en ontwikkelingen in 2022 van deze variabelen dienen derhalve met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

Wijzigingen per 5 april 2024: Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over 2023 worden in het eerste kwartaal van 2025 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81201ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81201ned

Instellingen arbobegeleiding en re-integratie voor werkgever en werknemer Verlies- en winstrekening, personeel, productie en omzet

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81201ned

Instellingen arbobegeleiding en re-integratie voor werkgever en werknemer Verlies- en winstrekening, personeel, productie en omzet