Dataset

Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 01/04/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de financiën, het personeel, en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit arbobegeleiding en re-integratie volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Deze bedrijven begeleiden zowel de werkgever als de werknemer met betrekking tot het voorkomen en het bestrijden van beroepsziekten, de terugkeer van mensen in een arbeidsomgeving en het aan het werk helpen van werkzoekenden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers: De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig, terwijl de cijfers over vorige jaren definitief zijn.

Wijzigingen per 4 januari 2023: Voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over 2022 worden in het vierde kwartaal van 2023 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81201ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81201ned

Instellingen arbobegeleiding en re-integratie voor werkgever en werknemer Verlies- en winstrekening, personeel, productie en omzet

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81201ned

Instellingen arbobegeleiding en re-integratie voor werkgever en werknemer Verlies- en winstrekening, personeel, productie en omzet