Dataset

Arbobegeleiding en re-integratie; exploitatie, personeel, 2004-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, het personeel en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit de begeleiding van zowel de werkgever als de werknemer met betrekking tot het voorkomen en het bestrijden van beroepsziekten en de terugkeer van mensen in een arbeidsomgeving, waaronder: arbodiensten, bedrijfsartsen, arbo-adviesbureaus en re-integratiebedrijven.

Gegevens beschikbaar: 2004-2008

Status van de cijfers: De in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juli 2011: Deze tabel is stopgezet. De tabel wordt opgevolgd door de nieuwe tabel Arbobegeleiding en re-integratie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71376ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71376ned

Instellingen voor begeleiding arbeidsomstandigheden Exploitatie, personeel en productie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71376ned

Instellingen voor begeleiding arbeidsomstandigheden Exploitatie, personeel en productie