Dataset

Regionale luchthaven Groningen Airport Eelde (Omgevingsvisie 2016-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen (Provincie)
Updated 26/09/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat de regionale luchthaven Groningen Airport Eelde zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij faciliteren Groningen Airport Eelde onder meer door het vaststellen van de strategie, goedkeuring van majeure investeringsbeslissingen, lobbyen en daar waar nodig financiering van projecten.

Contactinformatie
Name: Afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

RegionaleLuchthavenGroningenAirportEelde

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsvisie:RegionaleLuchthavenGroningenAirportEelde

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsvisie/MapServer/WFSServer

OGC:WFS