Dataset

Beschermd gebied C - Regionale waterkeringen (norm 1:100) (Omgevingsverordening)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
  • Water
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat beschermd gebied C (Regionale waterkeringen, norm 1:100), zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. Dit zijn regionale waterkeringen in de provincie Groningen. Ze worden getoetst en versterkt op de maatgevende hoogwaterstand van eens in de honderd jaar (1:100). Voor stabiliteit voldoen ze aan een belasting eens in de 100 jaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/PV_BeschermdGebiedC.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BeschermdGebiedC

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities

accessPoint

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:BeschermdGebiedC

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities

accessPoint