Dataset

Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen (Omgevingsverordening 2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Updated 12/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat de veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. tot deze veiligheidszone. Het betreft een zone langs provinciale wegen in verband met plaatsgebonden risico (PR max) provinciale wegen.

Contactinformatie
Name: Afdeling Omgeving en Milieu, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

Veiligheidszone2InvloedsgebiedProvincialeWegen

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:Veiligheidszone2InvloedsgebiedProvincialeWegen

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer

OGC:WFS