Dataset

Veiligheidszone om windparken op het Nederlands Continentaal Plat

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Industry
  • Economy
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Veiligheidszone geeft aan waar rond de aangelegde en toekomstige windparken niet gevaren mag worden (500 m rondom buitencontouren van turbinepark)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/07bcf5dc-0ce8-4a99-a274-255137d3404c/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

windenergiegebieden

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/windenergiegebieden/MapServer

ArcGIS MapService

windenergiegebieden

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/windenergiegebieden/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

vergunde_windparken_veiligheidszones

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/windenergiegebieden/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

windenergiegebieden:vergunde_windparken_veiligheidszones

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/windenergiegebieden/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads