Dataset

Testveld prototype offshore testturbines (Omgevingsverordening 2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Bijgewerkt 26/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat het testveld prototype offshore testturbines zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels vastgelegd m.b.t. deze zones. Wij hebben een testveld aangewezen waar prototype offshore windturbines getest kunnen worden. In dit gebied kunnen maximaal vier prototype off shore testturbines worden geplaatst, met als doel certificering van off shore turbines en maximaal één on shore turbine en wetenschappelijk onderzoek.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Ruimte en Samenleving, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

TestveldPrototypeOffshoreTestturbines

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:TestveldPrototypeOffshoreTestturbines

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer

OGC:WFS