Dataset

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers op buurt- en wijkniveau over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW bij woningen in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016 met telkens wijken en buurten geldend in het verslagjaar.

Status van de cijfers: De cijfers in de tabellen zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2019 Geen. Dit is een nieuwe tabel voor 2017.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? April 2020: Cijfers over 2018

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84517NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84517NED

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84517NED

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten