Dataset

Zonnestroom; vermogen, bedrijven en woningen, regio 2012-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW en het aantal installaties voor bedrijven en woningen van particulieren voor de jaren 2012-2017. Deze cijfers zijn uit te splitsen naar gemeente, provincie en landsdeel. De regionale indeling is voor alle jaren gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1 januari 2017.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 tot en met 2017

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel voor 2017 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 6 mei 2019 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet en vervangen door de nieuwe tabel Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2018). Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84130NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84130NED

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnestroom Bedrijven en woningen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84130NED

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnestroom Bedrijven en woningen