Dataset

Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio(indeling 2018),2012-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW en het aantal installaties voor bedrijven en woningen van particulieren voor de jaren 2012-2018. Deze cijfers zijn uit te splitsen naar gemeente, provincie en landsdeel. De regionale indeling is voor alle jaren gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1 januari 2018.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De gegevens tot en met 2017 zijn definitief. De cijfers in deze tabel voor 2018 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 19 juni 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 15 juni 2020: De dimensies bedrijfstakken/woningen en regio's zijn omgewisseld. De inhoud van de tabel is onveranderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt stopgezet en vervangen door de nieuwe tabel Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2019). Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84518NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84518NED

Aantal installaties en opgesteld vermogen zonnestroom Bedrijven en woningen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84518NED

Aantal installaties en opgesteld vermogen zonnestroom Bedrijven en woningen