Dataset

Omgevingsverordening, Geen attentiezone waterhuishouding

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Organisation and policy
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In dit bestand staan de gebieden die niet onder de Attentiezone waterhuishouding van de Omgevingsverordening vallen. In deze gebieden gelden soepelere regels voor grondwateronttrekkingen en bodemenergiesystemen.

Landing page: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download