Dataset

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen,1994-2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over aantallen warmtepompen, de capaciteit van deze warmtepompen en de hoeveelheid geproduceerde en verbruikte energie. De temperatuur van de warmte uit de bodem of buitenlucht is vaak niet hoog genoeg voor direct gebruik. Daarom worden warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen. Warmte uit de bodem of buitenlucht is een vorm van hernieuwbare energie. Er zijn ook cijfers opgenomen over het vermeden verbruik van fossiele energie en vermeden emissies van kooldioxide. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar warmtebron (bodem of buitenlucht) en naar sector (woningen of utiliteit).

Gegevens beschikbaar van: 1994 tot en met 2021

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021.

Wijzigingen per 19 april 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82380NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82380NED

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82380NED

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen