Dataset

Verdachten van 12 tot 25 jaar; delictgrp, perskenmerken; 2000-2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Public order and safety
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over jongeren van 12 tot 25 jaar die zijn geregistreerd of aangehouden als verdachte van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, onderscheiden naar veel voorkomende delictgroepen, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven in absolute en relatieve cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen (BRP) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Omdat per verslagjaar het aantal verdachten per type misdrijf wordt gepresenteerd tellen de aantallen verdachten per type misdrijf samen op tot meer dan het totaal aantal unieke verdachten. Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd of aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Vermogensdelicten en 1 maal in Geweldsdelicten.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens over geregistreerde verdachten zijn beschikbaar van 2005 tot en met 2022. De gegevens over aangehouden verdachten zijn beschikbaar van 2000 tot en met 2022.

Status van de cijfers: Voor geregistreerde verdachten zijn de cijfers tot en met 2020 definitief, voor 2021 en 2022 voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal. Voor aangehouden verdachten zijn de cijfers tot en met 2014 definitief; actuelere cijfers komen niet meer beschikbaar.

Wijzigingen per 3 mei 2024: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 maart 2023: Cijfers over het aantal geregistreerde verdachten van het jaar 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2020 en 2021 zijn aangepast door nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing. Deze tabel is vervangen door de tabel ‘Verdachten van 12 tot 25 jaar; delictgroep, persoonskenmerken’ (zie paragraaf 3).

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20209NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20209NED

Verdachten, misdrijf, delict, vermogen, geweld, vernieling, aangehouden Drugs, vuurwapen, verkeer, openbare orde, geregistreerd, herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20209NED

Verdachten, misdrijf, delict, vermogen, geweld, vernieling, aangehouden Drugs, vuurwapen, verkeer, openbare orde, geregistreerd, herkomst