Dataset

Covid-19 afgenomen testen per datum van de afspraak en veiligheidsregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 04/17/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
 • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat:

 • Het totaal aantal door de GGD’en afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is en het aantal positieve testen per dag naar veiligheidsregio van inschrijving van de geteste persoon, per datum van de testafspraak.
  De aantallen betreffen afgenomen Covid-19 testen, vanaf de verruiming van het testbeleid in Nederland op 1 juni 2020 tot aan 2 dagen geleden. Testen die abusievelijk dubbel zijn geregistreerd konden vanwege ontbrekende test-identificerende gegevens, niet ontdubbeld worden. Testen waarvan de uitslag nog niet bekend was zullen op een later moment opgenomen worden in de statistieken. Hierdoor kunnen de aantallen nog licht wijzigen. Het bestand is als volgt opgebouwd:
 • Een set records per datum van de testafspraak, met voor elke datum:
 • Een record per veiligheidsregio, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul).

Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl). Versie 2 update (10 augustus 2021):

 • Vanaf 1 juli 2021 nemen de GGD’en testen voor uitgaande reizigers af. Testen voor dit doeleinde werden tot 10 augustus in deze dataset gerapporteerd. Vanaf 10 augustus worden deze testen met terugwerkende kracht niet meer in deze dataset gerapporteerd wegens het verschil in testpopulatie. Versie 3 update (24 maart 2022):
 • In versie 3 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Security_region_code voor meer informatie.
 • Door een technisch probleem ontbrak bij een deel van de records van de gemeenten Hengelo (Overijssel), Bergen (Limburg) en Bergen (Noord-Holland) vanaf najaar 2021 tot en met 23 maart 2022 de veiligheidsregio. Van de gemeenten Dijk en Waard, Purmerend, Land van Cuijk en Maashorst ontbrak sinds de gemeentelijke herindeling van 22 januari 2022 voor sommige records de veiligheidsregio. Dit zorgde voor een lager aantal gerapporteerde testen voor de bovenstaande gemeenten en hun bijbehorende veiligheidsregio’s. Vanaf 24 maart 2022 is dit probleem opgelost en wordt het juiste aantal uitgevoerde testen voor alle veiligheidsregio’s in dit bestand getoond.

Versie 4 update (1 september 2022):

 • Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen.
 • Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistics : Datum van de Covid-19 testafspraak. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de geteste persoon. Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022).

Security_region_name: Dit is de naam van de veiligheidregio’s zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios. Indien woonplaats niet bekend is, is de security_region “Onbekend”. Tested_with_result: Aantal afgenomen Covid-19 testen waarvan de uitslag bekend is, naar datum van de testafspraak, [Date_of_statistics]. Tested_positive: Aantal afgenomen Covid-19 testen met een positieve uitslag, naar datum van de testafspraak, [Date_of_statistics].

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

COVID-19_uitgevoerde_testen.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_uitgevoerde_testen.json

COVID-19_uitgevoerde_testen.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_uitgevoerde_testen.csv

COVID-19_uitgevoerde_testen_tm_03102021.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_uitgevoerde_testen_tm_03102021.csv

COVID-19_uitgevoerde_testen_tm_03102021.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_uitgevoerde_testen_tm_03102021.json