Dataset

Personeelskenmerken van de beroeps- en vrijwillige brandweer van veiligheidsregio's (01-01-2000 - 01-01-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Law
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze dataset bevat per veiligheidsregio het brandweerpersoneel dat op 1 januari werkzaam was. Belangrijkste kenmerken zijn of het beroeps dan wel vrijwilligers betreft, de rangniveau's en het geslacht.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Opgave via enquete bij de veiligheidsregio's. Verder geen bijzondere bewerkingen.

Populatie

Veiligheidsregio's

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f51b8

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier