Dataset

Vrijwilligers; soort organisaties en vrijwilligerswerk in uren per week

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

In deze tabel vindt u jaarcijfers over het aantal vrijwilligers van 18 jaar of ouder, het gemiddeld aantal uren dat vrijwilligers actief zijn en het percentage vrijwilligers onder de bevolking van 18 jaar of ouder.
In de EBB is gevraagd of respondenten vrijwilligerswerk verrichten en of zij dat voor een organisatie of instelling doen. Degenen die beide vragen bevestigend beantwoorden worden als vrijwilliger in georganiseerd verband beschouwd. Vervolgens is gevraagd voor welke soort organisatie en voor hoeveel uur zij actief zijn. Wanneer iemand vrijwilligerswerk voor meerdere soorten organisaties doet, dan is het totaal aantal opgegeven uren over die organisaties verdeeld.
De gegevens over vrijwilligerswerk zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). Gegevens over de voornaamste inkomstenbron van respondenten zijn afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en zijn aan de EBB toegevoegd.

Gegevens beschikbaar over 2001-2009

Status van de cijfers
Cijfers op basis van EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 7 december 2011:
Voor verslagjaar 2009 zijn gegevens over voornaamste inkomstenbron opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het gaat om eenmalige gegevens.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80806ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80806ned

Vrijwilligers; soort organisaties en vrijwilligerswerk in uren per week geslacht, leeftijd, herkomst, inkomstenbron, opleidingsniveau

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80806ned

Vrijwilligers; soort organisaties en vrijwilligerswerk in uren per week geslacht, leeftijd, herkomst, inkomstenbron, opleidingsniveau