Dataset

Verrichten vrijwilligerswerk, jongeren (18 tot 25 jaar); 2000-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/27/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal jongeren van 18 tot 25 jaar dat vrijwilligerswerk doet. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd. Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2015: Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71828ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71828ned

Verrichten vrijwilligerswerk (jongeren 15 tot 25 jaar). uitgesplitst naar geslacht en landseel.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71828ned

Verrichten vrijwilligerswerk (jongeren 15 tot 25 jaar). uitgesplitst naar geslacht en landseel.