Dataset

Particuliere jachthavens; werkzame personen, vrijwilligers, baten en lasten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Sports
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over particuliere exploitanten van jachthavens die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de exploitanten wordt informatie over hun personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers: De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2023: Gegevens over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De uitkomsten van het verslagjaar 2024 zullen in 2025 beschikbaar komen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84132NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84132NED

Personeel (wel en niet in loondienst), vrijwilligers baten en lasten, verhuur ligplaatsen, lonen, huisvestingskosten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84132NED

Personeel (wel en niet in loondienst), vrijwilligers baten en lasten, verhuur ligplaatsen, lonen, huisvestingskosten