Dataset

Startende- en stoppende ondernemers; persoonskenmerken, bedrijfstak

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal (startende en stoppende) ondernemers. Deze gegevens kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken (geslacht, leeftijd en onderwijsniveau), bedrijfsgrootte en economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).Deze tabel is ontwikkeld voor het programma ‘MKB en Ondernemerschap’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers: De gegevens tot en met 2020 zijn definitief, die over 2021 zijn nader voorlopig, die over 2022 zijn voorlopig. Bij volgende publicaties kunnen deze worden bijgesteld op basis van nieuw ontvangen informatie.

Wijzigingen per 15 december 2023: Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in het tweede kwartaal van elk jaar beschikbaar.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48089NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48089NED

Ondernemers; startende ondernemers Persoonskenmerken, bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48089NED

Ondernemers; startende ondernemers Persoonskenmerken, bedrijfstak, bedrijfsgrootte