Dataset

Startende ondernemers, migratieachtergrond; bedrijfstak

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal ondernemers dat een bedrijf is gestart. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar migratieachtergrond en bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en naar enkele (groepen van) landen. Deze tabel is ontwikkeld voor het programma 'MKB en Ondernemerschap'.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers: De gegevens tot en met 2019 zijn definitief, 2020 is voorlopig. Bij volgende publicaties kunnen deze worden bijgesteld op basis van nieuw ontvangen informatie.

Wijzigingen per 26 april 2022: De gegevens over 2019 zijn bijgesteld op basis van nagekomen informatie. Met ingang van verslagjaar 2019 zijn de volgende migratieachtergronden niet meer beschikbaar:

  • Tsjecho-Slowakije (oud)
  • Joegoslavië (oud)
  • Sovjet Unie (oud) Hierdoor zijn de aggregaten Overig Europa, Overig Europa (excl NL) en Overige landen in de EU in samenstelling gewijzigd en niet geheel vergelijkbaar met de verslagperioden vòòr 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Naar verwachting komen april 2023 nieuwe cijfers beschikbaar.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48052NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48052NED

Startende ondernemers Migratieachtergrond, bedrijfstak (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48052NED

Startende ondernemers Migratieachtergrond, bedrijfstak (SBI 2008)