Dataset

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 21/10/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze tabel bevat jaarcijfers over het aantal startende zelfstandigen in Nederland. Het betreft hier alle personen van 15 jaar of ouder die in een jaar starten als zelfstandige. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, type zelfstandige (in het startjaar), sociaaleconomische positie een jaar voor de start als zelfstandige, de bedrijfstak (SBI 2008) waarin men start en de persoonskenmerken leeftijd, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 oktober 2020: De cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel zijn voor de periode 2008 – 2017 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de indeling van personen naar samengestelde leeftijdscategorieën (25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 plus).

Wijzigingen per 3 juli 2020: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over 2018 worden in december 2020 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84761NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84761NED

Zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84761NED

Zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)