Dataset

MNK_OVnetwerk_buslijnen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De regio Midden-Nederland wil invulling geven aan haar ambities om te sturen op de multimodale netwerken in de provincie. Leefbaarheid en duurzaamheid als voorwaarde voor mobiliteit spelen een steeds grotere rol. In plaats van het optimaliseren van de doorstroming alleen voor autoverkeer (traditioneel verkeersmanagement), wordt verkeersmanagement de komende jaren multimodaler georganiseerd. Hieraan wordt regionaal samengewerkt in het programma Multimodaal Verkeersmanagement (MUVM). Dit sluit aan bij de beleidsmatige wens om actieve en collectieve vervoerwijzen te stimuleren boven het (individuele) autoverkeer.De provincie Utrecht streeft naar een gezamenlijk startpunt over hoe de verschillende wegbeheerders (binnen en grenzend aan de provincie) omgaan met deze ambities. Het door de betrokken wegbeheerders gezamenlijk opgestelde Multimodaal Netwerk Kader (MNK) dient er inhoudelijk voor om een weloverwogen afweging te maken tussen de verschillende modaliteiten en geeft antwoord op de vraag welke modaliteit in welke situatie extra prioriteit dient te krijgen ten koste van (de prioriteit van) één of meerdere andere modaliteiten. Het kader helpt om de vertegenwoordigers van de verschillende modaliteiten aan tafel te krijgen, en integraal te bepalen wat nodig is om de totale mobiliteitsinfrastructuur beter te benutten.Het MNK is de opvolger van de sturingsvisie Dynamisch Verkeersmanagement Midden-Nederland uit 2015. Deze sturingsvisie is destijds ontwikkeld vanuit de methodiek van Gebiedsgericht Benutten Plus (GGB+) en richt zich alleen op het autoverkeer. De sturingsvisie is in het verleden bestuurlijk vastgesteld.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/v01_1_mobiliteit/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=MNK_OVnetwerk_buslijnen
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

MNK_OVnetwerk_buslijnen

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/v01_1_mobiliteit/wfs

OGC:WFS

MNK_OVnetwerk_buslijnen

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/v01_1_mobiliteit/wms

OGC:WMS

Documentation

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/c10752ac-7051-42fc-af08-74977a5c2ea5

landingpage