Dataset

Vervoersnetwerken - Waterwegen - Netwerk (INSPIRE geharmoniseerd)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 06/06/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit is de naar INSPIRE thema Vervoersnetwerken - Waterwegen geharmoniseerde datasets van alleen de vaarwegvakken en kilometermarkeringen uit het NWB - Vaarwegen. Het Nationaal Wegen Bestand (NWB) - Vaarwegen bevat informatie van alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10 meter.

Landing page: https://www.rijkswaterstaat.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/nwb_vw.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

TN.CommonTransportElements.MarkerPost

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

TN.WaterTransportNetwork.Buoy

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

TN.WaterTransportNetwork.Beacon

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

TN.WaterTransportNetwork.TrafficSeparationSchemeSeparator

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

TN.WaterTransportNetwork.TrafficSeparationSchemeCrossing

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

tn-w:Buoy

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

tn-w:Beacon

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

tn-w:CEMTClass

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

tn-w:WaterTrafficFlowDirection

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

tn-w:InlandWaterway

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

tn-w:MarineWaterway

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

tn-w:TrafficSeparationSchemeSeparator

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

tn-w:WaterwayNode

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

tn-w:TrafficSeparationSchemeCrossing

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

tn-w:WaterwayLink

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

tn:TransportNetwork

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://haleconnect.com/ows/services/org.292.2cfb8909-9a7c-4564-a4cc-5e86bb3a8c0e_wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

nwb_wegen_mutatie_wegvakken

JSON CC-0 (1.0)
name type description
name objectid objectid type Objectid
name wvk_id numeric double type De unieke identificatie van een wegvak.
name wvk_begdat date type De begindatum van het wegvak_efemeride (de datum waarop het betreffende wegvak is vastgelegd in de database).
name jte_id_beg numeric double type De unieke identificatie van de beginjunctie van een wegvak.
name jte_id_end numeric double type De unieke identificatie van de eindjunctie van een wegvak.
name wegbehsrt tekst type De soort beheerder van de weg
name wegnummer tekst type Het wegnummer zoals deze formeel is vastgelegd.
name wegdeelltr tekst type De letter die een wegdeel aanduidt binnen een weg
name hecto_lttr tekst type De letter die op een hectometerbord staat
name bst_code tekst type Een subtypering van een baansoort
name rpe_code tekst type De relatieve positie van een wegvak ten opzicht van een parallel daaraan lopend wegvak met dezelfde naam
name admrichtng tekst type De door de beherende instantie gedefinieerde richting van de weg
name rijrichtng tekst type De toegestane beweegrichting van het snelverkeer op een wegvak
name stt_naam tekst type De straatnaam zoals in BAG wordt gehanteerd of is vastgesteld door de wegbeheerder.
name stt_bron tekst type De aanduiding van het straatnaamtype.
name wpsnaam tekst type De naam van de woonplaats zoals in BAG gehanteerd wordt.
name gme_id numeric long type De unieke identificatie van een gemeente zoals in BAG gehanteerd wordt.
name gme_naam tekst type De naam van een gemeente zoals in BAG gehanteerd wordt.
name hnrstrlnks tekst type Aanduiding van oneven/even/beide code aan de linkerzijde van een wegvak.
name hnrstrrhts tekst type Aanduiding van oneven/even/beide code aan de rechterzijde van een wegvak.
name e_hnr_lnks numeric long type Het eerste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak bevindt.
name e_hnr_rhts numeric long type Het eerste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak bevindt.
name l_hnr_lnks numeric long type Het laatste huisnummer dat zich ter linkerzijde van een wegvak bevindt.
name l_hnr_rhts numeric long type Het laatste huisnummer dat zich ter rechterzijde van een wegvak bevindt.
name begafstand numeric long type De begin afstand van de hectometereing van het wegvak waarop het hectointerval begint.
name endafstand numeric long type De eind afstand van de hectometereing van het wegvak waarop het hectointerval eindigt.
name beginkm numeric double type De hectointervalwaarde aan het begin van het wegvak.
name eindkm numeric double type De hectointervalwaarde aan het eind van het wegvak.
name pos_tv_wol tekst type De positie van de baan op de weg in dwarsrichting ten opzichte van de weg-oriëntatielijn.
name mut_code tekst type De mutatie code geeft aan of een wegvak is nieuw, vervallen of gewijzigd is.
name mut_type tekst type Dit attribuut geeft aan of van een wegvak uitsluitend de geometrie is gewijzigd, of uitsluitend de administratieve kenmerken, of beide.
name wegbehcode tekst type Code van de wegbeheerder waartoe het wegvak behoort
name wegbehnaam tekst type Naam van de wegbeheerder waartoe het wegvak behoort
name distrcode numeric short type Code van het district waartoe het wegvak behoort
name distrnaam tekst type Naam van het district waartoe het wegvak behoort
name dienstcode tekst type Code van de regionale dienst waartoe het wegvak behoort
name dienstnaam tekst type Naam van de regionale dienst waartoe het wegvak behoort
name wegtype tekst type Wegtype
name wgtype_oms tekst type Omschrijving van het wegtype
name routeltr tekst type Routeletter van mogelijke eerste routeaanduiding
name routenr numeric short type Routenummer van mogelijke eerste routeaanduiding
name routeltr2 tekst type Routeletter van mogelijke tweede routeaanduiding
name routenr2 numeric short type Routenummer van mogelijke tweede routeaanduiding
name routeltr3 tekst type Routeletter van mogelijke derde routeaanduiding
name routenr3 numeric short type Routenummer van mogelijke derde routeaanduiding
name routeltr4 tekst type Routeletter van mogelijke vierde routeaanduiding
name routenr4 numeric short type Routenummer van mogelijke vierde routeaanduiding
name wegnr_aw tekst type Verkort wegnummer zoals opgenomen in de actuele wegenlijst
name wegnr_hmp tekst type Het nummer van een weg zoals deze op de hmp-bordjes is terug te vinden.
name geobron_id numeric short type De geometriebron code.
name geobron_nm tekst type De naam van de geometriebron.
name bronjaar numeric long type Het bronjaar van de geometrie.
name openlr tekst type De OpenLR referentie code.
name bag_orl tekst type De Openbare Ruimte Label afkomstig uit de BAG, behorende bij de straatnaam.
name frc tekst type De Functional Road Class gegenereed door de OpenLR.
name fow tekst type De Form of Way gegenereerd door de OpenLR.
name alt_naam tekst type Het alternatieve naam dat door een wegbeheerder aan een wegvak is gegeven. (wegbeheerdersbenaming)
name alt_nr tekst type Het alternatieve nummer dat door een wegbeheerder aan een wegvak is gegeven.
name rel_hoogte numeric short type De relatieve Z-Hoogte.
name shape geometry type Geometry
name st_length(shape) numeric double type Lengte van het wegvak