Dataset

Basisregistratie Kadaster (BRK) - perceelgegevens eindstand 2020 eigendom Zuid-Holland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Basisregistratie Kadaster (BRK) geeft op schaal een overzicht van de ligging van de kadastrale percelen en grenzen. Dit bestand bevat voor de percelen in Zuid-Holland de perceel- en rechtgegevens. Bevat geen appartementsrechten.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/kadaster/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=kadaster%3AKADASTER_EINDSTAND_2020_EIGENDOM_PZH&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

KADASTER_EINDSTAND_2020_EIGENDOM_PZH

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/kadaster/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Kadaster (BRK) - perceelgegevens eindstand 2020 eigendom Zuid-Holland

KADASTER_EINDSTAND_2020_EIGENDOM_PZH

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/kadaster/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Kadaster (BRK) - perceelgegevens eindstand 2020 eigendom Zuid-Holland

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Kadaster eindstand 2020 eigendom PZH

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Kadaster/Kadaster/MapServer

accessPoint