Dataset

Gemiddelde eindscores per vestiging bo en sbo

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 06/27/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In dit bestand staat per schoolvestiging de gemiddelde score voor de eindtoets weergegeven. Het gaat om de ruwe eindscores, dus zonder eventuele correcties. De scores kunnen daarom afwijken van de scores die gepubliceerd worden op scholenopdekaart.nl, waar wel correcties zijn toegepast. Ook staat weergegeven hoeveel leerlingen een ontheffing hadden en de toets niet hoefden te maken. In dit bestand worden de gemiddelde scores weergegeven voor de verschillende eindtoetsen: Centrale Eindtoets (CET), ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP), Route 8, AMN, Cesan en Dia. In het bestand van schooljaar 2014-2015 staan ook de scores van het Drempelonderzoek.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/datasets/wpo-eindscores

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Gemiddelde eindscores per vestiging in het bo en sbo

CSV CC-BY (4.0)

In dit bestand staat per schoolvestiging de gemiddelde score voor de eindtoets weergegeven. Het gaat om de ruwe eindscores, dus zonder eventuele correcties. De scores kunnen daarom afwijken van de scores die gepubliceerd worden op scholenopdekaart.nl, waar wel correcties zijn toegepast. Ook staat weergegeven hoeveel leerlingen een ontheffing hadden en de toets niet hoefden te maken.

Preview