Dataset

Voorzieningen seniorvriendelijke stad Den Haag, wijkscores

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
Updated 12/12/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

  • Beschrijving: Rangorde van Haagse wijken qua voorzieningen in een seniorvriendelijke stad. Data van oktober 2018
  • Bron: https://dh.wzwkaart.info/map/seniorvriendelijk
  • Doel registratie: inventarisatie
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

voorzieningenwijkscore.json

JSON CC-0 (1.0)

Score van wijken op het gebied van voorzieningen in een seniorvriendelijke stad

voorzieningenwijkscore.zip

ZIP CC-0 (1.0)

Score van wijken op het gebied van voorzieningen in een seniorvriendelijke stad

voorzieningenwijkscore.csv

CSV CC-0 (1.0)

Score van wijken op het gebied van voorzieningen in een seniorvriendelijke stad

Preview

voorzieningenwijkscore.xlsx

XLSX CC-0 (1.0)

Score van wijken op het gebied van voorzieningen in een seniorvriendelijke stad

voorzieningenwijkscore.kml

KML CC-0 (1.0)

Score van wijken op het gebied van voorzieningen in een seniorvriendelijke stad

Documentation

voorzieningenwijkscore.html

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/b333863d-bb05-43c9-9c8f-ccce1a57d4f8/resource/401a07fe-282d-4d58-ab35-d15880051e38/download/voorzieningenwijkscore.html

Score van wijken op het gebied van voorzieningen in een seniorvriendelijke stad

voorzieningenwijkscore.gpkg

TXT CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/b333863d-bb05-43c9-9c8f-ccce1a57d4f8/resource/b2218758-04d4-4871-9d88-4262f5d99c1b/download/voorzieningenwijkscore.gpkg

Score van wijken op het gebied van voorzieningen in een seniorvriendelijke stad