Dataset

ThermoGIS

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Soil
  • Nature and environment
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

ThermoGIS is een openbaar, web-based geografisch informatie systeem dat de regionale potentie van geothermie weergeeft in Nederland aan hand van een aantal kaarten van de ondergrond. Het laat kaarten van de diepte, dikte, permeabiliteit en temperatuur van gesteentelagen zien, waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen kan worden. De potentiekaarten laten onder meer zien wat het te behalen debiet kan zijn, maar ook de temperatuur van het productiewater of het geothermisch vermogen. Er wordt gebruik gemaakt van een workflow voor het maken van de kaarten. Meer informatie over de workflow is te vinden op: https://www.thermogis.nl/technische-informatie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

ThermoGIS mapviewer

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://www.thermogis.nl/mapviewer

accessPoint

Beschikbaarheid van de ThermoGIS kaarten

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://www.thermogis.nl/beschikbaarheid-data

accessPoint