Dataset

BRO - Grondwatergebruiksysteem (GUF) as-is

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat gegevens van nederlandse grondwatergebruikssystemen uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Een grondwatergebruiksysteem is een constructie in de ondergrond waarmee direct of indirect gebruik wordt gemaakt van grondwater. Onder direct gebruik valt het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water in de ondergrond. Bij indirect gebruik wordt de warmtecapaciteit van het grondwater gebruikt: een bodemenergiesysteem. Het betreft hier vergunningsplichtige of meldingsplichtige grondwatergebruiksystemen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

BRO GUF ObjectSet GPKG

ATOM CC-0 (1.0)

https://service.pdok.nl/bzk/bro-grondwatergebruiksysteem/atom/index.xml

accessPoint