Dataset

Bevolking op de eerste van de maand; geslacht 1950-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de omvang en samenstelling van de bevolking op de 1e van de maand. De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie die het CBS ontvangt uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Het CBS herziet de tabellen van de bevolkings- en huishoudensstatistieken. Het doel is de tabelinformatie overzichtelijker te presenteren en het aantal tabellen te verminderen. Deze tabel wordt in 2018 herzien.

Gegevens beschikbaar van januari 1950 tot en met januari 2017.

Status van de cijfers: De cijfers van 1 januari 1950 tot en met 1 januari 2016 zijn definitief. De overige cijfers over 2016 en 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 mei 2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De gegevens van deze tabel worden voortgezet in de tabel 'Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond', zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82218NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82218NED

Bevolking naar geslacht op de eerste dag van de maand

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82218NED

Bevolking naar geslacht op de eerste dag van de maand