Dataset

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/12/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die aangifte doen bij de Belastingdienst en in Nederland wonen en werken, naar type zelfstandig ondernemer. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop zelfstandig ondernemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2023: De jaarcijfers voor 2023 zijn toegevoegd.

Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83734NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83734NED

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers, actuele inzetbaarheid Langer doorwerken, tevredenheid, type zelfstandig ondernemer

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83734NED

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers, actuele inzetbaarheid Langer doorwerken, tevredenheid, type zelfstandig ondernemer