Dataset

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van zelfstandig ondernemers van 15 jaar en ouder die winstaangifte doen bij de Belastingdienst en wonen en werken in Nederland, naar type ondernemer. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel zelfstandig ondernemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden, en het soort letsel dat zelfstandig ondernemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2023: De jaarcijfers voor 2023 zijn toegevoegd.

Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 4 juli 2019: Vanaf 2019 is het item letsel van recentste ongeval met antwoordcategorieën lichamelijk, geestelijk, onderscheid niet te maken en onbekend niet meer bevraagd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het betreft een tweejaarlijks onderzoek.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83732NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83732NED

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers, verzuim na ongeval Type zelfstandig ondernemer

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83732NED

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers, verzuim na ongeval Type zelfstandig ondernemer