Dataset

Beroepstelling 1899

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie geeft informatie over Beroepstelling 1899.

Gegevens beschikbaar over 1899.

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 december 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7381bt

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7381bt

Beroepstelling 1899. Personen naar geslacht, burg. staat, leeftijdsgroep, beroep, en positie in het beroep voor gemeenten met meer dan 5000 inw.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7381bt

Beroepstelling 1899. Personen naar geslacht, burg. staat, leeftijdsgroep, beroep, en positie in het beroep voor gemeenten met meer dan 5000 inw.