Dataset

Beroepstelling; bedrijfsgroepen en -klassen; kerkelijke gezindten, 1930

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Beroepstelling 1930, deel 7, staat III, deel 2: Onderscheiding, voor het Rijk, van de personen in de verschillende bedrijfsklassen en bedrijfsgroepen vermeld in staat I, naar de kerkelijke gezindten (met afzonderlijke vermelding van de personen in de posities A en B).

Gegevens beschikbaar voor: 1930

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juni 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71140NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71140NED

Personen die een beroep uitoefenen Bedrijfsklassen en - groepen, kerkelijke gezindten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71140NED

Personen die een beroep uitoefenen Bedrijfsklassen en - groepen, kerkelijke gezindten