Dataset

Beroepstelling; beroepen; nationaliteit, 1930

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Beroepstelling 1930, deel 7, staat IIB: Onderscheiding der vreemdelingen in de positie D en der personen voor wie geen onderscheiding naar de positie is gemaakt (personen in de klassen XXIV e.v.) naar de nationaliteit, het geslacht en naar het beroep, voor het totaal van het Rijk.

In Staat IIB zijn slechts opgenomen de beroepen met 20 of meer vreemdelingen.

Gegevens beschikbaar voor: 1930

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juni 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71145NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71145NED

Vreemdelingen in de positie van arbeider en in de klassen 24 t/m 29 Beroep, nationaliteit en geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71145NED

Vreemdelingen in de positie van arbeider en in de klassen 24 t/m 29 Beroep, nationaliteit en geslacht