Dataset

Beroepstelling; beroepen; leeftijd en burgerlijke staat, 1930

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Beroepstelling 1930, deel 7, staat IB: Onderscheiding der personen in de positie D en der personen voor wie geen onderscheiding naar de positie is gemaakt (personen in de klassen XXIV e.v.) naar het beroep en naar leeftijd, geslacht en burgerlijken staat, voor het totaal van het Rijk.

Bij de "Beroepsloozen" en bij "De geheele bevolking" zijn 37 mannen en 9 vrouwen, van wie de burgerlijke staat niet bekend is, niet in de cijfers inbegrepen.

Gegevens beschikbaar voor: 1930

Status van de cijfers: De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juni 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71143NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71143NED

Arbeiders en personen in de klassen 24 t/m 29 Beroep, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71143NED

Arbeiders en personen in de klassen 24 t/m 29 Beroep, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat