Dataset

Verkopen motorvoertuigen; type, merk, nieuw en tweedehands, 1997-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de verkopen van motorvoertuigen. De informatie over het aantal nieuw verkochte voertuigen is afkomstig van RDC - Centraal Bureau Mobiliteit Informatie en betreft personenauto's naar merk, bedrijfsvoertuigen naar type en motorfietsen naar cilinderinhoud. Daarnaast is over de periode 1998 t/m 2004 informatie opgenomen over het aantal verkopen van tweedehands voertuigen. Deze gegevens zijn afkomstig van de RDW (Dienst Wegverkeer).

Vanwege een veranderende aanlevering van klasse cilinderinhoud van motorfietsen zijn de cijfers van januari tot en met oktober 2013 gebaseerd op de verkoopcijfers per 15 november 2013. Vanaf november 2013 wordt daarom van motorfietsen alleen een maandtotaal gepubliceerd, zonder verdeling naar cilinderinhoudsklasse.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015.

Status van de cijfers: De verkoopcijfers van maart 2014 tot en met december 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Doordat het CBS de datareeks eerder afsluit dan de berichtgever RDC - CBMI, kan het voorkomen dat totaalcijfers afwijken.

Wijzigingen per 23 februari 2016 Geen, deze tabel is stopgezet.

De indeling naar voertuigtype in de oude tabel was niet meer gelijk aan de indeling zoals de berichtgever RDC – CBMI die hanteert. Daarnaast mag het CBS contractueel niet meer naar merk publiceren.

Vanwege een correctie in het bronbestand door de registerhouder, zijn de cijfers over de eerste twee maanden van 2014 betreffende het aantal nieuwverkopen van personenauto's gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door Nieuw en tweedehands verkochte motorvoertuigen; voertuigsoort. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37803hvv

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37803hvv

verkopen van motorvoertuigen (nieuw en tweedehands) naar soort voertuig en technische kenmerken (merk, cilinderinhoud).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37803hvv

verkopen van motorvoertuigen (nieuw en tweedehands) naar soort voertuig en technische kenmerken (merk, cilinderinhoud).