Dataset

Ervaringen van burgers met de politie (VMR 2005-2008)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u een overzicht van ervaringen van burgers met de politie op basis van de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR). Het gaat over melding en aangifte van delicten, contacten tussen burgers en politie en over polite in de woonbuurt.

Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio. Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de VMR-gegevens niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM, vanaf 2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Deze enquête is uitgevoerd in het eerste kwartaal van de jaren 2005 t/m 2008.

Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013 en voortgezet als “Ervaringen van burgers met de politie; politieregio (IVM)”. Zie ook paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar: 2005 tot en met 2008

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71403ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71403ned

Melding en aangifte van ondervonden delicten, algemene politiecontacten en oordeel over de politie in de woonbuurt; Nederland en per

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71403ned

Melding en aangifte van ondervonden delicten, algemene politiecontacten en oordeel over de politie in de woonbuurt; Nederland en per