Dataset

Ervaringen van burgers met de politie; politieregio (IVM), 2008-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u een overzicht van ervaringen van burgers met de politie op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over melding en aangifte van delicten, contacten tussen burgers en politie en over het functioneren van de politie.

Het betreft steeds gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio. Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 13 maart 2015 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Burgers en politie; regio. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80732ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80732ned

Melding en aangifte delicten, politiecontacten; functioneren politie
Nederland en per politieregio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80732ned

Melding en aangifte delicten, politiecontacten; functioneren politie
Nederland en per politieregio