Dataset

Politieke participatie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Politieke Participatie; stemvoorkeur en -gedrag, politieke interesse en opinies naar persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar over: 1997-2003

Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: Pubicatie is stopgezet en naar archief verplaatst. Sinds 2003 worden de vragen over politieke participatie in het POLS niet langer gesteld. Gegevens over dit onderwerp zijn daardoor beschikbaar over de periode 1997-2002. Voor verdere informatie over politieke participatie en gerelateerde onderwerpen verwijzen wij u door naar de volgende tabel: Politieke en sociale participatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60028

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60028

Participatie; stemvoorkeur en - gedrag, politieke interesse en opinies naar persoonskenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60028

Participatie; stemvoorkeur en - gedrag, politieke interesse en opinies naar persoonskenmerken.