Dataset

Burgerparticipatie in gemeenteland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/07/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
  • Municipalities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het IPP heeft 34 coalitieakkoorden en raadsprogramma’s vergeleken tussen de periode 2006 – 2010. Er is gekeken naar het belang dat gehecht werd aan participatie van de burgers en hoe daar invulling aan gegeven wordt in beleidsplannen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Burgerparticipatie in gemeenteland, 2006 – 2010

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Instituut voor Publiek en Politiek

Opdrachtgever: Gemeenten, diverse, waaronder de gemeente Groningen