Dataset

Draaiboek burgerparticipatie in beleidsvorming

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/07/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Om gemeenten voor te bereiden op het in werking stellen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2006 zesentwintig Proeftuinen aangewezen. In deze Proeftuinen hebben gemeenten geexperimenteerd met verschillende thema’s en prestatievelden van de WMO. De gemeente Groningen was een van deze proeftuinen. Onder de noemer ‘Burgerbetrokkenheid in de buurt’ is in de Proeftuin Groningse Lente onder meer ingezoomd op de betrokkenheid van burgers bij de vormgeving van het wijkbeleid.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Draaiboek burgerparticipatie in beleidsvorming, 2007

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Gem. Groningen, Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport